Uw vraagstuk

Koers bepalen

Een onderneming kan niet bewegen zonder een doel. Daarom start ik in elke situatie met een analyse van de Why, How & What van Simon Sinek. (klik op de afbeelding om zijn lezing te zien)

Elk vraagstuk is anders, een ieder stelt een vraag vanuit een andere optiek. Maar de basis is gelijk: voordat er gekeken kan worden naar jaar doelen, budgetten & begrotingen moet er gekeken worden naar Waarom een onderneming bestaat. Wat is het bestaansrecht, wat is de basis van waaruit men werkt.

Mensen willen graag vooral bij je kopen (of met je werken) om het waarom. Het wat is slechts een tastbaar bewijs van waar we in geloven.

En juist die ondernemingen die het waarom goed kunnen verwoorden trekken ons aan. Als klant maar ook de werknemers. Werknemers werken er met veel meer tevredenheid en plezier. Ze nemen meer verantwoordelijkheid & leren zichzelf te motiveren.

Samen met u bekijken we welke vervolgstappen nodig zijn. Gaan we bijvoorbeeld het waarom doorvertalen in een business canvas model? (klik op de afbeelding voor een korte introductie) Of gaan we dieper in op de klant, de empathy map (klik op de afbeelding voor een korte introductie). Wat zijn zijn of haar angsten en pijnen, waarin kan uw organisatie hen helpen & dus binden aan de onderneming. Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden om samen te onderzoeken, voorop staat:

wat is het doel, waarmee kan ik u & uw onderneming helpen!

Teamontwikkeling

De mensen maken de onderneming. Maar hoe werkt een team optimaal samen. Door middel van DISC , denkstijlen & drijfveren (klik op de afbeelding disc certificering & 3 D voor een leuk filmpje over voorkeursgedragingen & drijfveren) onderzoek ik graag samen met u waar de kansen liggen. Het doel: het team laten bruisen!

In een onderneming zijn verschillende medewerkers samen verantwoordelijk voor een bepaald doel. Hierdoor vormen zij een team.

Ieder team gaat door bepaalde fases heen, echter vraagt dit van een ieder openheid, vertrouwen & de wil een ander te zien/ horen. (klik op de afbeeldingen over teamontwikkeling voor een korte introductie)

Om een team te ontwikkelen zijn onderstaande onderdelen belangrijk om helder te hebben:

 • Allereerst moet er duidelijkheid zijn over de richting: waar gaan we als organisatie of als team naar toe? 
 • Wat wordt er van mij verwacht?Verwachtingen managen.
 • Hoe gaan we het doen?
 • Aandacht & tijd voor de medewerker, aandacht voor individuele ontwikkeling van de medewerker, waardering tonen etc.

Mijn doel is om aan het einde van het traject onderstaande punten bereikt te hebben bij de groep:

 • het team weet hoe ze de samenwerking binnen hun team optimaliseren door o.a. een positieve aanspreekcultuur
 • Het team heeft inzicht in elkaars rollen & op het effect van hun gedrag op anderen
 • Het team staat open voor nieuwe ideeën van andere teamleden
 • Het team kent elkaars krachten & valkuilen, waardoor ze elkaar als team goed aanvullen en samen verantwoordelijkheid nemen voor de beoogde doelen en resultaten

Conceptontwikkeling

Wat maakt uw onderneming uniek & aantrekkelijk? Door middel van veldonderzoek, analyses & een empathy map gaan we dit samen onderzoeken.

Soms zijn alle functionele zaken wel bekend, maar mist er gewoonweg nog wat magie: een uniek en onderscheidend concept waarmee je impact maakt. Samen met u doorloop ik de volgende fases:

 1. In deze fase wordt de probleemstelling geformuleerd: wat willen we bereiken? Wat moet er veranderen? Deze probleemstelling moet concreet en prikkelend zijn. Hoe beter de probleemstelling, hoe beter het eindresultaat.
 2. In deze fase gaan we zo veel en zo divers mogelijke oplossingen bedenken. Kortom: het klassieke brainstormen. Geen idee is gek genoeg en ‘nee’ bestaat niet. We borduren voort op een idee van een ander, en aan het eind selecteren we de beste drie ideeën. 
 3. Hier halen we de 3 ideeën door de mangel. Kan het wel? Qua kosten, techniek, tijd & haalbaarheid? Dat levert bij alle ideeën een hele lijst aan ‘problemen’ op. En daarmee gaan de ideeën door naar de volgende fase.
 4. Hier wordt naar het oorspronkelijke idee gekeken én naar de kritiek uit de voorgaande fase. In deze fase onderzoeken we of ze het idee kunnen ‘re-engineren‘: dusdanig aanpassen dat het nog steeds het oorspronkelijke vraagstuk oplost, maar zonder de ‘problemen’ die zijn blootgelegd in eerdere fase. Waardoor we gezamenlijk tot het beste idee komen om uit te gaan werken.

Coaching

Behoefte aan sparring, samen met iemand nadenken over uw onderneming? Uw medewerker in beweging zetten door 1 op 1 coaching, ook daarbij kan ik helpen! Natuurlijk kan uw vraagstuk niet in 1 van bovenstaande oplossingen zitten, daarom ga ik graag met u het gesprek aan. Om u verder te helpen of om uw medewerker in beweging te zetten. Ik ontzorg u graag!

https://www.youtube.com/watch?v=6RYE4AicxA8